اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1084
تعداد پذیرش 292
تعداد عدم پذیرش 677
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 620

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 349
تعداد مشاهده مقاله 406194
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 343496
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 65 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 127 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 88 روز
درصد پذیرش 27 %