اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1041
تعداد پذیرش 272
تعداد عدم پذیرش 662
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 610

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 329
تعداد مشاهده مقاله 377148
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 328755
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 67 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 131 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 87 روز
درصد پذیرش 26 %