اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1164
تعداد پذیرش 329
تعداد عدم پذیرش 707
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 644

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 382
تعداد مشاهده مقاله 442213
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 364231
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 64 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 122 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 81 روز
درصد پذیرش 28 %