اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1000
تعداد پذیرش 257
تعداد عدم پذیرش 650
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 598

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 314
تعداد مشاهده مقاله 349873
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 314281
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 68 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 131 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 82 روز
درصد پذیرش 26 %