اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار این مجله آشنا ساختن متخصصان، پژوهشگران و دانش‌ پژوهان حوزه‌های مدیریت در سیستم‌های بهداشتی، درمانی با نتایج پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی جدید و تبادل و توسعه علم در این رشته است.