درباره نشریه

نشریه مدیریت بهداشت و درمان فصلنامه ای با دسترسی رایگان به مقالات است که به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با درجه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، مقالات در قالب پژوهشی و مروری را در زمینه های مدیریت خدمات بهداشت و درمان، مدیریت اطلاعات بهداشت و درمان، منابع اطلاعاتی مراقبتی سلامت و مدارک پزشکی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، اقتصاد بهداشت و درمان، مدیریت مالی بهداشت و درمان و همچنین حوزه های مربوطه منتشر می کند.