دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 11، خرداد 1393، صفحه 7-78 (6 مقاله در این شماره) 
عوامل موثر بر چابکی در زنجیره‌های تامین امدادی سلامت در بلایا

صفحه 35-45

عفت جهانبانی؛ امیراشکان نصیری پور؛ سید جمال الدین طبیبی؛ پوران رئیسی


نیازهای آموزشی کارکنان بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد برای استقرار حاکمیت بالینی

صفحه 69-78

ام البنین آتش بهار؛ فرزانه رجالیان؛ محمد امین بهرامی؛ حجت الله قرایی؛ عباس همایونی؛ فاطمه عطاء الهی؛ الهام جمالی