دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 12، شهریور 1393، صفحه 7-87 (8 مقاله در این شماره) 
بررسی وضعیت نگهداری مدارک پزشکی در بیمارستان‌های ایران: یک بررسی ملی

صفحه 25-33

محمداسماعیل کاملی؛ مهران کامکارحقیقی؛ مهرنوش پروان؛ جواد زارعی


رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان مرکز بهداشت شهرستان یزد

صفحه 35-42

مسعود محمدی؛ مسعود میرزایی؛ محمد امین بهرامی؛ مرتضی محمدزاده


مقایسه دقت موتورهای جستجوی عمومی و پایگاه‌های تخصصی در بازیابی تصاویر رادیولوژی

صفحه 77-87

ام البنین اسدی قادیکلائی؛ سعید اسدی؛ عبدالرضا نوروزی؛ روح الله احسانی