دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 6-69 
زمان رسیدن به محل حادثه توسط اورژانس 115 استان گیلان در سال 1385

صفحه 13-22

فردین محرابیان؛ اسماعیل کاووسی؛ جمشید محمدی؛ لاله فضل محمدی؛ سکینه محمدی


بررسی هزینه بیماران بستری در بیمارستان آیت‌اله کاشانی شهر اصفهان:سال 1387

صفحه 29-34

مرضیه جوادی؛ مریم یعقوبی؛ آسیه سلطان محمدی؛ افروز توکلی؛ سمیه افشار؛ ندا کاویانی؛ طاهره شفیعی


عملکرد قانون ردیف 11-520000 دولت در حمایت و کاهش هزینه‌های کمرشکن بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان در سال 1388-1387

صفحه 41-46

مینوش مقیمی؛ سحر ولی مقدم زنجانی؛ رضا اقدام ضمیری؛ عبدالامیر فیضی؛ محمد حسن رستمخانی؛ رویا قهرمانی