دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 و 4، آبان 1389، صفحه 1-77 
بررسی علل لغو اعمال جراحی در بیمارستان شهدای کرمانشاه در شش ماه اول سال 1391

صفحه 29-35

علی محمدی؛ رحمان ستوده؛ روح اله محمدی؛ شکیبا گهواره؛ مریم عسگرنژاد


طراحی الگوی سنجش آمادگی بیمارستان‌ها به منظور پیاده‌سازی فناوری ردفاشگر‌ (RFID)

صفحه 37-47

سیدمجتبی حسینی؛ سیدجمال‌الدین طبیبی؛ جواد جاسبی؛ امیر اشکان نصیری پور؛ محمد مهدی سپهری


بررسی رابطه سطح هوش هیجانی کارکنان و ادراک آنان از عدالت سازمانی در بیمارستان‌های یزد

صفحه 49-57

حجت اله قرایی؛ محمد امین بهرامی؛ فرزانه رجالیان؛ ام البنین آتش بهار؛ عباس همایونی؛ فاطمه عطاءالهی؛ الهام جمالی