دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 49، مهر 1402، صفحه 7-100 
مفهوم‌سازی سلامت اجتماعی از طریق تبلیغات ویروسی

صفحه 81-95

10.30495/jhm.2023.74753.11153

شیما شاه حسینی بیده؛ سیدحسن حاتمی نسب؛ شهناز نایب زاده؛ محمدرضا دهقانی اشکذری؛ سیدمجید میرحسینی