دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 40، شهریور 1400، صفحه 7-111 (8 مقاله در این شماره) 
طراحی و ارائه مدل اعتباربخشی بیمارستان‌های دولتی

صفحه 7-16

حمدالله منظری توکلی؛ نوید فاتحی راد؛ زهرا شکوه؛ مرضیه خدایی


بررسی وضعیت و روند توزیع دندانپزشکان در استان لرستان

صفحه 57-69

مریم حسن پور؛ سجاد قربانی زاده؛ زهرا اسدی پیری؛ رسول محمدی؛ ثریا نورایی مطلق


توسعه مدل برنامه‌ریزی چند هدفه، چند دوره‌ای و چندسطحی زنجیره تامین خون

صفحه 71-85

فاطمه معاشی ثانی؛ مصطفی حاجی آقایی کشتلی؛ یوسف قلی پور کنعانی؛ فاطمه هرسج