دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 34، بهمن 1398، صفحه 7-112 (8 مقاله در این شماره) 
بررسی ابعاد خودگردانی بیمارستان‌های دانشگاهی گیلان

صفحه 39-54

سید علی موسی نیای زارع؛ امیراشکان نصیری پور؛ انیسه نیک روان؛ لیلا ریاحی؛ کامران حاجی نبی


تحلیل شاخص‌های عملکردی بخش اورژانس بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت

صفحه 55-66

مژگان چشمه کبودی؛ طیبه احمدی؛ روژیا نیک بزم؛ روح اله محمدی؛ شیرین زردویی گل عنبری؛ علی محمدی


ارائه الگوی بازاریابی اجتماعی خدمات سلامت اجتماعی

صفحه 67-77

علیرضا پیرحیاتی؛ حسین وظیفه دوست؛ پژمان جعفری؛ اصغر سیف