دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 32، مرداد 1398، صفحه 1-122 (8 مقاله در این شماره) 
ارزیابی اثربخشی آموزش‌های مجازی به دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

صفحه 49-60

سالار قنبری؛ هادی رزقی شیرسوار؛ محمد صادق ضیایی؛ مریم مصلح


عوامل موثر بر ارائه خدمات سالمندی فعال در ایران

صفحه 61-72

زینب قلی پور؛ محمود محمودی مجد آبادی فراهانی؛ لیلا ریاحی؛ کامران حاجی نبی


برنامه‌ریزی جایگزینی تجهیزات پزشکی با استفاده از رویکرد ترکیبی SWOT-ANP-WASPAS

صفحه 91-107

سهیلا مظلوم واجاری؛ ایروان مسعودی اصل؛ کامران حاجی نبی؛ لیلا ریاحی