دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 23، خرداد 1396، صفحه 7-102 (8 مقاله در این شماره) 
نقش و جایگاه مهندسی ارزش در نظام سلامت در 20 سال اخیر (سال‌های 1996تا 2016)

صفحه 19-35

زین العابدین روحانی؛ حامد کاظمی پور؛ سیدعلیرضا میرمحمد صادقی؛ محمد فلاح


علل انتخاب بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد جهت درمان توسط بیماران در سال 1395

صفحه 81-90

محمد رنجبر؛ محمد امین بهرامی؛ نجمه باقیان؛ ریحانه ایزدی؛ عادل افتخاری؛ ستاره یوسف زاده