دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 17، آبان 1394، صفحه 7-87 (8 مقاله در این شماره) 
کاربرد مدل تحلیل حالات و اثرات خطا جهت بررسی خطرات مرتبط با دستگاه ونتیلاتور در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان

صفحه 21-28

حمید جعفری؛ رضا مرادی؛ نجمه بهمن زیاری؛ حمزه یزدی؛ امین جان نثاری؛ کیوان رحمانی


چابکی سازمان و عوامل موثر بر آن در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

صفحه 29-34

فاطمه سلطانی؛ مهدی صانعی؛ محمد امیری؛ احمد خسروی


عوامل پیش‌بینی‌کننده تبلیغات شفاهی مشتریان در مرکز ناباروری یزد در سال 1393

صفحه 35-42

محمد رنجبر عزت آبادی؛ مهناز ایوگی؛ عارفه دهقانی تقتی؛ نجمه باقیان


برآورد تابع تقاضای واردات گروه دارویی آنتی‌بیوتیک در ایران

صفحه 43-53

همایون رنجبر؛ سعید دائی کریمزاده؛ سید امیر حسین موسوی اصل


تاثیر اعتباربخشی بر ارائه خدمات بیمارستان‌های دانشگاهی منتخب شهر اصفهان از دیدگاه کارکنان

صفحه 67-76

رضا مرادی؛ علی نعمتی؛ نجمه بهمن زیاری؛ آزاد شکری؛ ماهان محمدی؛ عبدالله سلطان تاجیان