نمایه نویسندگان

آ

 • آقاجانی افروزی، علی اکبر تدوین مدل بازاریابی محتوای فروشگاه‌های آنلاین محصولات آرایشی و بهداشتی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 27-43]

ا

 • ابوالقاسم گرجی، حسن بررسی نقش همه‌گیری کووید-19 بر بار مراجعه‌کنندگان به آزمایشگاه بالینی بیمارستان امیرالمومنین در منطقه سیستان [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 37-47]
 • ابولمعالی، خدیجه مدل ساختاری علائم جسمانی بر اساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده و ترومای کودکی در بیماران مبتلا به صرع: نقش میانجی‌گر افسردگی، اضطراب و استرس [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 79-92]
 • احتشام زاده، پروین مقایسه درمان شناختی - رفتاری، حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پس‌خوراند زیستی بر حملات میگرن، حساسیت اضطرابی، کیفیت خواب و زندگی [دوره 14، شماره 3، 1402، صفحه 19-35]
 • اعتباریان خوراسگانی، اکبر شناسایی ابعاد و مولفه‌های از خود بیگانگی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 15-25]

ب

 • باقرزاده، رفعت بررسی نقش همه‌گیری کووید-19 بر بار مراجعه‌کنندگان به آزمایشگاه بالینی بیمارستان امیرالمومنین در منطقه سیستان [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 37-47]
 • بختیارپور، سعید مقایسه درمان شناختی - رفتاری، حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پس‌خوراند زیستی بر حملات میگرن، حساسیت اضطرابی، کیفیت خواب و زندگی [دوره 14، شماره 3، 1402، صفحه 19-35]

پ

 • پاکروان، بایرام مدیریت هزینه اثر بخشی روش‌های درمانی در کودکان مبتلا به سرطان: یک مطالعه مروری [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 7-14]

ح

 • حاجی تبار، زینب مدیریت هزینه اثر بخشی روش‌های درمانی در کودکان مبتلا به سرطان: یک مطالعه مروری [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 7-14]
 • حاجی نبی، کامران عوامل موثر بر کارآفرینی در حوزه گردشگری سلامت: یک مرور حیطه‌ای [دوره 14، شماره 3، 1402، صفحه 55-67]
 • حافظی، فریبا مقایسه درمان شناختی - رفتاری، حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پس‌خوراند زیستی بر حملات میگرن، حساسیت اضطرابی، کیفیت خواب و زندگی [دوره 14، شماره 3، 1402، صفحه 19-35]
 • حسام، سمیه عوامل موثر بر پیاده‌سازی استانداردهای بیمارستان سبز الگوی مفهومی GGHH در بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 45-55]
 • حسام، سمیه عوامل موثر بر جذب گردشگری پزشکی در بیمارستان‌های منتخب آموزشی درمانی دانشگاه شهید بهشتی سال 1401 [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 49-59]

خ

 • خیرخواه مرقی، زهرا طراحی مدل موانع پیاده‌سازی صنعت نسل 4 در بخش مراقبت‌های بهداشتی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 25-36]
 • خسروی فارسانی، آزاده عوامل موثر بر جذب گردشگری پزشکی در بیمارستان‌های منتخب آموزشی درمانی دانشگاه شهید بهشتی سال 1401 [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 49-59]
 • خودکار، سحر عوامل موثر بر پیاده‌سازی استانداردهای بیمارستان سبز الگوی مفهومی GGHH در بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 45-55]

د

 • دارایی، زینب عوامل موثر بر کارآفرینی در حوزه گردشگری سلامت: یک مرور حیطه‌ای [دوره 14، شماره 3، 1402، صفحه 55-67]
 • دارابی، مسعود کنکاشی بر عملکرد سرمایه فکری از منظر فرآیندهای مدیریت دانش در یکی از بیمارستان‌های شهر تهران [دوره 14، شماره 3، 1402، صفحه 37-54]
 • داودی رکن آبادی، ابوالفضل شناسایی و تحلیل متغیرهای موثر بر اثربخشی تبلیغات در نظام بهداشت و درمان [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 7-23]

ر

 • ریاحی، لیلا عوامل موثر بر کارآفرینی در حوزه گردشگری سلامت: یک مرور حیطه‌ای [دوره 14، شماره 3، 1402، صفحه 55-67]
 • ریاحی، محمدحسین شناسایی و تحلیل متغیرهای موثر بر اثربخشی تبلیغات در نظام بهداشت و درمان [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 7-23]
 • رحیمی علیسرائی، هاشم ارائه مدل اعتباربخشی مدیریت منابع انسانی بیمارستان‌های ایران [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 61-78]
 • رضائی دیزگاه، مراد ارائه مدل اعتباربخشی مدیریت منابع انسانی بیمارستان‌های ایران [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 61-78]
 • رضائی کلیدبری، حمیدرضا ارائه مدل اعتباربخشی مدیریت منابع انسانی بیمارستان‌های ایران [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 61-78]

ز

 • زاهدی، محمد رضا کنکاشی بر عملکرد سرمایه فکری از منظر فرآیندهای مدیریت دانش در یکی از بیمارستان‌های شهر تهران [دوره 14، شماره 3، 1402، صفحه 37-54]

س

 • سالار، جمشید تدوین مدل بازاریابی محتوای فروشگاه‌های آنلاین محصولات آرایشی و بهداشتی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 27-43]

ش

 • شریفی، سعید شناسایی ابعاد و مولفه‌های از خود بیگانگی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 15-25]
 • شیشه بری، داود مقایسه مدل‌ها در پیش‌بینی موارد تجمعی بستری و فوت کووید-19 (مطالعه موردی: شهرستان بهاباد) [دوره 14، شماره 3، 1402، صفحه 7-17]

ص

 • صمدی، ساره چالش منابع انسانی در واحدهای ارائه‌دهنده خدمات مراقبت سلامت در هنگام همه‌گیری کووید-19: شناسایی، راه‌حل‌ها، و پیامدها [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 57-66]

ط

 • طاهری، افسانه مدل ساختاری علائم جسمانی بر اساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده و ترومای کودکی در بیماران مبتلا به صرع: نقش میانجی‌گر افسردگی، اضطراب و استرس [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 79-92]
 • طبیبی، سید جمال الدین مدیریت هزینه اثر بخشی روش‌های درمانی در کودکان مبتلا به سرطان: یک مطالعه مروری [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 7-14]

ق

 • قادری فر، مریم تدوین مدل بازاریابی محتوای فروشگاه‌های آنلاین محصولات آرایشی و بهداشتی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 27-43]
 • قیتانی، البرز شناسایی ابعاد و مولفه‌های از خود بیگانگی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 15-25]
 • قررگوزلی، کوروش مدل ساختاری علائم جسمانی بر اساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده و ترومای کودکی در بیماران مبتلا به صرع: نقش میانجی‌گر افسردگی، اضطراب و استرس [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 79-92]

ک

 • کیانمهر، شیبا تحلیل موضوعی و ترسیم نقشه هم‏تالیفی مقالات حوزه پزشکی در پایگاه Web of Science و نشریهScientometrics (2015 تا 2020) [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 67-82]
 • کریمی زارچی، محمد حسین مقایسه مدل‌ها در پیش‌بینی موارد تجمعی بستری و فوت کووید-19 (مطالعه موردی: شهرستان بهاباد) [دوره 14، شماره 3، 1402، صفحه 7-17]

م

 • محمداسماعیل، صدیقه تحلیل موضوعی و ترسیم نقشه هم‏تالیفی مقالات حوزه پزشکی در پایگاه Web of Science و نشریهScientometrics (2015 تا 2020) [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 67-82]
 • محمدبیگی، معصومه مدل ساختاری علائم جسمانی بر اساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده و ترومای کودکی در بیماران مبتلا به صرع: نقش میانجی‌گر افسردگی، اضطراب و استرس [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 79-92]
 • محمودی ماندنی، محمد شناسایی ابعاد و مولفه‌های از خود بیگانگی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 15-25]
 • مزروعی نصرآبادی، اسماعیل طراحی مدل موانع پیاده‌سازی صنعت نسل 4 در بخش مراقبت‌های بهداشتی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 25-36]
 • مهرمنش، الهه مقایسه درمان شناختی - رفتاری، حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پس‌خوراند زیستی بر حملات میگرن، حساسیت اضطرابی، کیفیت خواب و زندگی [دوره 14، شماره 3، 1402، صفحه 19-35]

ن

 • نایب زاده، شهناز شناسایی و تحلیل متغیرهای موثر بر اثربخشی تبلیغات در نظام بهداشت و درمان [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 7-23]
 • نصرالله پور شیروانی، سید داوود مدیریت هزینه اثر بخشی روش‌های درمانی در کودکان مبتلا به سرطان: یک مطالعه مروری [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 7-14]
 • نصرت پناه، ام البنین بررسی نقش همه‌گیری کووید-19 بر بار مراجعه‌کنندگان به آزمایشگاه بالینی بیمارستان امیرالمومنین در منطقه سیستان [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 37-47]
 • نیک روان، انیسه عوامل موثر بر کارآفرینی در حوزه گردشگری سلامت: یک مرور حیطه‌ای [دوره 14، شماره 3، 1402، صفحه 55-67]

و

 • وحدت، شقایق عوامل موثر بر پیاده‌سازی استانداردهای بیمارستان سبز الگوی مفهومی GGHH در بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 45-55]
 • وحدت، شقایق عوامل موثر بر جذب گردشگری پزشکی در بیمارستان‌های منتخب آموزشی درمانی دانشگاه شهید بهشتی سال 1401 [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 49-59]

ه

 • هراتی خلیل آباد، تورج چالش منابع انسانی در واحدهای ارائه‌دهنده خدمات مراقبت سلامت در هنگام همه‌گیری کووید-19: شناسایی، راه‌حل‌ها، و پیامدها [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 57-66]