نمایه نویسندگان

آ

 • آقائی تلیکانی، زین العابدین بررسی تاثیر مداخلات اعتباربخشی بر سنجه‌ی ایمنی بیمار در اتاق‌های عمل یکی از بیمارستان‌های تامین اجتماعی تهران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 71-83]

ا

 • احمدی فرد، محترم مروری بر مطالعات اجرای طرح پزشک خانواده در نظام سلامت ایران در سال‌‌های 1380-1399 (مقاله مروری) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 37-57]
 • اسدی، فرخنده بررسی اپیدمیولوژیک بیماران شکاف کام مادرزادی در 31 استان تحت پوشش موسسه خیریه حمایت از کودکان با ناهنجاری‌های مادرزادی (محکم): یک مطالعه مبتنی بر رجیستری [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 39-49]
 • اصلانی، فرزانه تاثیر مسئولیت اجتماعی بیمارستان بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه‌ای شناسایی فرصت‌های سازمانی و عملکرد محیطی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 99-110]
 • اصلانی، فرشید تاثیر مسئولیت اجتماعی بیمارستان بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه‌ای شناسایی فرصت‌های سازمانی و عملکرد محیطی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 99-110]
 • اونق، ناز محمد مروری بر مطالعات اجرای طرح پزشک خانواده در نظام سلامت ایران در سال‌‌های 1380-1399 (مقاله مروری) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 37-57]

ب

 • بیات، اکبر شناسایی مؤلفه‌های سازمان‌های مُبلغ (مأموریت‌محور) در دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 37-48]
 • باقرسلیمی، سعید تحلیل مولفه‏ های ارزیابی ذینفعان بیمارستان‏ های دانشگاه علوم پزشکی گیلان با رویکرد کیفی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 7-21]

پ

 • پژهان، علی تحلیلی بر روند تحولات مرگ و میر ایران و جهان و عوامل موثر بر مرگ و میر کشور در متون پژوهشی (درسه دهه اخیر) [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 51-63]

ج

 • جهانتابی نژاد، آزاده تأثیر شوک‌های مثبت و منفی مخارج بهداشت عمومی در طی دوره‌های تجاری بر وضعیت سلامت در ایران [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 87-102]
 • جهانگیری فرد، مجید تدوین مدل بازآفرینی شغلی در نظام سلامت (مورد مطالعه: بیمارستان‌های تأمین اجتماعی استان تهران) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 85-105]

ح

 • حاجی حسنی، فرزانه شناسایی و رتبه‌بندی روتین‌های مدیریت نوآوری در صنایع دارویی (مطالعه موردی: شرکت رویان دارو) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 59-69]
 • حاجی نبی، کامران رابطه توانمندسازی نیروی انسانی با ‌بهره‌وری سازمانی بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 7-15]
 • حاجوی، اباذر بررسی اپیدمیولوژیک بیماران شکاف کام مادرزادی در 31 استان تحت پوشش موسسه خیریه حمایت از کودکان با ناهنجاری‌های مادرزادی (محکم): یک مطالعه مبتنی بر رجیستری [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 39-49]
 • حسام، سمیه الگو بهره‌وری کارکنان غیر درمانی بیمارستان (مطالعه موردی: بیمارستان مریم استان البرز) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 43-57]
 • حسینی، روح اله شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای مدیریتی در سبک اداره بیمارستان شهدای کرمانشاه [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 71-86]
 • حسنی ضیابری، سیده رقیه تحلیل مولفه‏ های ارزیابی ذینفعان بیمارستان‏ های دانشگاه علوم پزشکی گیلان با رویکرد کیفی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 7-21]

د

 • دیده خانی، حسین ابعاد موثر بر موفقیت حاکمیت بالینی (محرک‌ها، توانمندسازها و چالش‌ها) در یک بیمارستان خصوصی با رویکرد دلفی فازی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 7-17]
 • دلشاد، صلاح الدین بررسی اپیدمیولوژیک بیماران شکاف کام مادرزادی در 31 استان تحت پوشش موسسه خیریه حمایت از کودکان با ناهنجاری‌های مادرزادی (محکم): یک مطالعه مبتنی بر رجیستری [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 39-49]

ر

 • ریاحی، لیلا بررسی تاثیر مداخلات اعتباربخشی بر سنجه‌ی ایمنی بیمار در اتاق‌های عمل یکی از بیمارستان‌های تامین اجتماعی تهران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 71-83]
 • رادفر، رضا طراحی مدل پرونده الکترونیک سلامت با امنیت بالا در تله مدیسین مبتنی بر‌‌اینترنت اشیا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 7-21]
 • رادفر، مجید تحلیلی بر روند تحولات مرگ و میر ایران و جهان و عوامل موثر بر مرگ و میر کشور در متون پژوهشی (درسه دهه اخیر) [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 51-63]
 • ربیعی فر، فاطمه طراحی مدل پرونده الکترونیک سلامت با امنیت بالا در تله مدیسین مبتنی بر‌‌اینترنت اشیا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 7-21]
 • رجبی باقرآباد، مصطفی تحلیل فقهی وضعیت شیوع ‏بیماری‌های فراگیر با تأکید بر قاعده لاضرر [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 83-95]
 • رضوانی چمن زمین، علیرضا بررسی عوامل تأثیرگذار بر بازار مصرف داروهای تخصصی در ایران [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 19-38]
 • رضوانی چمن زمین، موسی بررسی عوامل تأثیرگذار بر بازار مصرف داروهای تخصصی در ایران [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 19-38]

س

 • سیاوشی، ملیحه شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های برندسازی شخصی پزشکان متخصص با روش تصمیم‌گیری چند معیاره سوارا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 85-97]
 • سبحانیان، سید علی راهکارهای موثر در توزیع داروهای مسکن مخدر به وسیله داروخانه‌ها در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 29-41]

ش

 • شاه محمدی، عبدالرضا مروری بر مطالعات اجرای طرح پزشک خانواده در نظام سلامت ایران در سال‌‌های 1380-1399 (مقاله مروری) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 37-57]
 • شیخ الاسام کندلوسی، نادر مسئولیت فردی در قبال سلامت در اولویت‌گذاری ارائه خدمات سلامت توسط سیاست‌گذاران عرصه بهداشت و درمان در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 19-27]
 • شیری، ظهمورث تحلیل فقهی وضعیت شیوع ‏بیماری‌های فراگیر با تأکید بر قاعده لاضرر [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 83-95]
 • شریفی، مهنا شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های برندسازی شخصی پزشکان متخصص با روش تصمیم‌گیری چند معیاره سوارا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 85-97]
 • شصتی، شیرین تدوین مدل بازآفرینی شغلی در نظام سلامت (مورد مطالعه: بیمارستان‌های تأمین اجتماعی استان تهران) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 85-105]
 • شکوه، زهرا طراحی مدل دوسوتوانی سازمانی مبتنی بر رهبری دانش‌گرا در سازمان‌های خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 23-35]

ض

 • ضرغامی فرد، مژگان شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های برندسازی شخصی پزشکان متخصص با روش تصمیم‌گیری چند معیاره سوارا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 85-97]

ط

 • طلوعی اشلقی، عباس طراحی مدل پرونده الکترونیک سلامت با امنیت بالا در تله مدیسین مبتنی بر‌‌اینترنت اشیا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 7-21]

ع

 • عزیزی، سهیلا الگو بهره‌وری کارکنان غیر درمانی بیمارستان (مطالعه موردی: بیمارستان مریم استان البرز) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 43-57]
 • عزیزیان، عزیزه طراحی مدل دوسوتوانی سازمانی مبتنی بر رهبری دانش‌گرا در سازمان‌های خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 23-35]
 • علیاری، ابوالفضل بررسی وضعیت مدیریت مبتنی بر شواهد ارزشیابی اقتصادی در حوزه دارو نظام سلامت ایران و کشورهای منتخب: مطالعه تطبیقی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 23-35]
 • علی دادی، مریم بررسی اپیدمیولوژیک بیماران شکاف کام مادرزادی در 31 استان تحت پوشش موسسه خیریه حمایت از کودکان با ناهنجاری‌های مادرزادی (محکم): یک مطالعه مبتنی بر رجیستری [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 39-49]
 • علوی متین، یعقوب بررسی عوامل تأثیرگذار بر بازار مصرف داروهای تخصصی در ایران [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 19-38]

ف

 • فتحی، لیلا تاثیر اطلاع‌رسانی از طریق شبکه‌های اجتماعی بر رعایت توصیه‌های پیشگیری از کووید 19 به‌واسطه آگاهی عمومی و تغییر رفتار [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 59-70]
 • فتح الهی، الهام همگرایی مخارج سلامت در استان‌های ایران: الگوی گشتاور تعمیم‌یافته پانلی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 97-117]
 • فرجام فر، شهین شناسایی و رتبه‌بندی روتین‌های مدیریت نوآوری در صنایع دارویی (مطالعه موردی: شرکت رویان دارو) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 59-69]
 • فقهی فرهمند، ناصر بررسی عوامل تأثیرگذار بر بازار مصرف داروهای تخصصی در ایران [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 19-38]

ق

 • قربانی، محمود شناسایی ابعاد و مولفه‌های شفافیت سازمانی با رویکرد ارتقای سلامت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی (یک مطالعه کیفی) [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 65-82]
 • قنبری، سید محمد شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای مدیریتی در سبک اداره بیمارستان شهدای کرمانشاه [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 71-86]

ک

 • کیانمهر، شیبا شناسایی عوامل موثردر استقرار رویکرد اطلاع درمانی نقص سیستم ایمنی در مرکز طبی کودکان با استفاده از روش فراترکیب [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 61-70]
 • کیکاوسی آرانی، لیلا الگو بهره‌وری کارکنان غیر درمانی بیمارستان (مطالعه موردی: بیمارستان مریم استان البرز) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 43-57]
 • کیکاوسی آرانی، لیلا عوامل موثر بر ارائه مراقبت ایمن واحدهای امدادی اورژانس پیش بیمارستانی استان مازندران [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 49-59]
 • کوهستانی، سحر مسئولیت فردی در قبال سلامت در اولویت‌گذاری ارائه خدمات سلامت توسط سیاست‌گذاران عرصه بهداشت و درمان در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 19-27]

گ

 • گل چوبی، مصطفی عوامل موثر بر ارائه مراقبت ایمن واحدهای امدادی اورژانس پیش بیمارستانی استان مازندران [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 49-59]
 • گل خندان، ابوالقاسم برآورد اثر ازدحام مخارج دفاعی بر مخارج بهداشت عمومی در کشورهای با گروه‌ درآمدی مختلف [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 71-83]
 • گل خندان، ابوالقاسم تأثیر شوک‌های مثبت و منفی مخارج بهداشت عمومی در طی دوره‌های تجاری بر وضعیت سلامت در ایران [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 87-102]

ل

 • لعل موسوی، سید محسن بررسی اپیدمیولوژیک بیماران شکاف کام مادرزادی در 31 استان تحت پوشش موسسه خیریه حمایت از کودکان با ناهنجاری‌های مادرزادی (محکم): یک مطالعه مبتنی بر رجیستری [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 39-49]

م

 • محفوظ پور، سعاد بررسی وضعیت مدیریت مبتنی بر شواهد ارزشیابی اقتصادی در حوزه دارو نظام سلامت ایران و کشورهای منتخب: مطالعه تطبیقی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 23-35]
 • محمدی، زینب ابعاد موثر بر موفقیت حاکمیت بالینی (محرک‌ها، توانمندسازها و چالش‌ها) در یک بیمارستان خصوصی با رویکرد دلفی فازی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 7-17]
 • محمدی، محسن تحلیلی بر روند تحولات مرگ و میر ایران و جهان و عوامل موثر بر مرگ و میر کشور در متون پژوهشی (درسه دهه اخیر) [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 51-63]
 • محمداسماعیل، صدیقه شناسایی عوامل موثردر استقرار رویکرد اطلاع درمانی نقص سیستم ایمنی در مرکز طبی کودکان با استفاده از روش فراترکیب [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 61-70]
 • محمدیان منصور، صاحبه برآورد اثر ازدحام مخارج دفاعی بر مخارج بهداشت عمومی در کشورهای با گروه‌ درآمدی مختلف [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 71-83]
 • محمدباقری، مهدی طراحی مدل دوسوتوانی سازمانی مبتنی بر رهبری دانش‌گرا در سازمان‌های خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 23-35]
 • محمدطاهری، محمدرضا مروری بر مطالعات اجرای طرح پزشک خانواده در نظام سلامت ایران در سال‌‌های 1380-1399 (مقاله مروری) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 37-57]
 • مرادی، مرتضی شناسایی مؤلفه‌های سازمان‌های مُبلغ (مأموریت‌محور) در دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 37-48]
 • مشیری تبریزی، حسین بررسی وضعیت مدیریت مبتنی بر شواهد ارزشیابی اقتصادی در حوزه دارو نظام سلامت ایران و کشورهای منتخب: مطالعه تطبیقی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 23-35]
 • معین، زهرا شناسایی ابعاد و مولفه‌های شفافیت سازمانی با رویکرد ارتقای سلامت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی (یک مطالعه کیفی) [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 65-82]
 • مهدی زاده اشرفی، علی تدوین مدل بازآفرینی شغلی در نظام سلامت (مورد مطالعه: بیمارستان‌های تأمین اجتماعی استان تهران) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 85-105]

ن

 • نجاریان، رضا رابطه توانمندسازی نیروی انسانی با ‌بهره‌وری سازمانی بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 7-15]
 • نصیری پور، امیر اشکان بررسی تاثیر مداخلات اعتباربخشی بر سنجه‌ی ایمنی بیمار در اتاق‌های عمل یکی از بیمارستان‌های تامین اجتماعی تهران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 71-83]
 • نظری منش، لیلا رابطه توانمندسازی نیروی انسانی با ‌بهره‌وری سازمانی بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 7-15]
 • نفری، ندا مسئولیت فردی در قبال سلامت در اولویت‌گذاری ارائه خدمات سلامت توسط سیاست‌گذاران عرصه بهداشت و درمان در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 19-27]
 • نیکپور، امین طراحی مدل دوسوتوانی سازمانی مبتنی بر رهبری دانش‌گرا در سازمان‌های خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 23-35]
 • نیک فرجام، زهره تحلیل فقهی وضعیت شیوع ‏بیماری‌های فراگیر با تأکید بر قاعده لاضرر [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 83-95]
 • نوروزی، ساجد راهکارهای موثر در توزیع داروهای مسکن مخدر به وسیله داروخانه‌ها در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 29-41]

و

 • وحدت، شقایق بررسی وضعیت مدیریت مبتنی بر شواهد ارزشیابی اقتصادی در حوزه دارو نظام سلامت ایران و کشورهای منتخب: مطالعه تطبیقی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 23-35]

ه

 • هاشمیان نژاد، فریده شناسایی ابعاد و مولفه‌های شفافیت سازمانی با رویکرد ارتقای سلامت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی (یک مطالعه کیفی) [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 65-82]
 • همایون فر، مهدی تحلیل مولفه‏ های ارزیابی ذینفعان بیمارستان‏ های دانشگاه علوم پزشکی گیلان با رویکرد کیفی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 7-21]