کاربرد مدل تحلیل حالات و اثرات خطا جهت بررسی خطرات مرتبط با دستگاه ونتیلاتور در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سلامت در بلایا و فوریت‌ها، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خطا و اثرات ناشی از آن FMEA))، یکی از انواع تکنیک‌های ارزیابی ریسک است. در این مطالعه به منظور شناسایی، ارزیابی و ارائه اقدامات مناسب جهت کنترل، کاهش و حذف خطرات احتمالی مرتبط با استفاده، تعمیر و نگهداری دستگاه‌های ونتیلاتور در بیمارستان الزهرا (س) مورد استفاده قرار گرفت.
روش پژوهش: مطالعه حاضر، توصیفی - مقطعی بود که با مشاهده دقیق فرآیندها و مصاحبه با کارکنان به تعیین اجزای اصلی ونتیلاتور پرداخته و بر اساس آنها، فرآیندها را به دقت بررسی و سپس با استفاده از کاربرگ استاندارد  FMEAو تکنیک بحث گروهی متمرکز به تعیین حالت‌های بالقوه خطا و اثرات ناشی از آن، تعیین درجات شدت، وقوع، کشف و عدد الویت ریسک پرداخته است. بر اساس الویت‌های تعیین شده اقدامات پیشنهادی مناسب به مدیر بخش ارائه گردید.
یافته‌ها: به طور کلی 17 مورد حالت بالقوه خطر مرتبط با دستگاه ونتیلاتور در بخش تنفس شناسایی شد که بیشترین مقدار عدد الویت ریسک مرتبط با ونتیلاتور مربوط به خطر بالقوه عدم تعویض به موقع باطری ونتیلاتور با امتیاز 225 و کمترین مقدار آن با امتیاز 10 مربوط به حالت خطای بالقوه کشیده شدن کابل برق از دستگاه بود.
نتیجه‌گیری: از آنجا که بخش بزرگی از هزینه بیمارستان‌ها صرف خرید و نگهداری تجهیزات پزشکی از جمله تجهیزاتی هم‌چون ونتیلاتور می‌گردد، تکنیک FMEA با رویکرد پیش‌گیرانه خود می‌تواند این هزینه‌ها را کاهش داده و بیمارستان را در ارائه خدمات با کیفیت و دست‌یابی به رضایت‌مندی یاری رساند.

کلیدواژه‌ها