تعداد مقالات: 321

1. خط انتظار دریافت خدمات بخش ICU در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پژشکی شهید بهشتی و عوامل مؤثر بر آن

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-10

امیر اشکان نصیری‌پور؛ خلیل علی محمد زاده؛ قاسم خسرو آبادی


2. تدوین استراتژی‌های ارتقاء ایمنی بیمار در بخش‌های بالینی بیمارستان 15 خرداد تهران

دوره 2، شماره 3 و 4، پاییز 1389، صفحه 7-16

امیراشکان نصیری‌پور؛ فریده حق‌شناس کاشانی؛ فاطمه ربیعی


3. عوامل مؤثر بر نتجیه گرایی در مدیریت فرآیند واحدهای پشتیبانی بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 7-14

سید جمال‌الدین طبیبی؛ محمدرضا ملکی؛ سمیه حسام


4. رابطه نظام‌های مدیریت کیفیت با اثربخشی عملکرد بیمارستان‌های آموزشی شهر تهران

دوره 2، شماره1 و 2، تابستان 1389، صفحه 7-16

مهدی ایران نژاد پاریزی؛ سید جمال‌الدین طبیبی؛ علی هاشم زهی


6. عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در بیمارستان‌های دولتی ایران

دوره 3، شماره1 و 2، تابستان 1390، صفحه 7-23

حسین حسینی فهرجی؛ امیر اشکان نصیری پور؛ پوران رئیسی


8. مولفه‌های موثر در استقرار بیمه پایه سلامت در ایران

دوره 4، شماره1 و 2، تابستان 1391، صفحه 7-19

سمیه صدیقی؛ سمیه حسام؛ محمدرضا ملکی


9. هزینه-اثربخشی مراقبت در منزل و مراقبت در بیمارستان برای بیماران سکته مغزی

دوره 4، شماره 3 و 4، زمستان 1391، صفحه 7-15

حسین قادری؛ حسین شفیعی؛ حسین عامری؛ محمدرضا وفائی نسب


10. کاربرد تلفن همراه در خدمات اطلاع‌رسانی به دانشجویان پزشکی

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 7-19

صدیقه محمد اسماعیل؛ لاله جولاهی


12. عوامل تاثیر‌گذار بر تراکم پزشکان عمومی و متخصص در شهرستان‌های کشور

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 7-14

لیلا والی؛ علیرضا کافیان تفتی؛ اقدس صوراسرافیل؛ فاطمه عطااللهی


13. تاثیر حذف انبار بر کارایی بیمارستان هاشمی‌نژاد در سال 1392

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 7-13

سید جمال الدین طبیبی؛ فرهاد غفاری؛ فاطمه مصلی نژاد


15. مروری بر چالش‌های طرح ادغام آموزش پزشکی با نظام ارائه خدمات در ایران از منظر سرمایه انسانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 7-15

زهره سادات میرمقتدایی؛ داریوش رخ افروز؛ محمدحسین سالاریان زاده


19. مدلسازی و تحلیل تأثیر هزینه‌های سرطان بر رشد اقتصادی ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 7-19

سمیرا قنبری؛ حسین راغفر


20. تاثیر عوامل اقتصادی - اجتماعی بر امید به زندگی در ایران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 7-15

احمد سرلک؛ ادیبه سواری


22. سطح بهینه کارکنان بخش اورژانس بیمارستانی با رویکرد شبیه‌سازی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 7-19

امیرحسین خوش بین؛ محمد مهدی سپهری؛ صدیق رئیسی


23. علل مرگ و میر بیماران بستری در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی استان سمنان بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 7-16

محمدعلی جهانی تیجی؛ فاطمه زهرا اسکندری؛ شهربانو محمودجانلو؛ قهرمان محمودی