کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی مولفه‌های بین‌المللی‌سازی آموزش عالی (مورد مطالعه: صنعت آموزش خدمات پزشکی)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 7-18

میرمحمد موسوی؛ محمد عزیزی؛ علی بدیع زاده؛ هادی رزقی شیرسوار


2. عوامل موثر بر کارآفرین شدن دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 49-59

جواد مقدسی؛ معصومه کیکاوسی آرانی؛ لیلا کیکاوسی آرانی