کلیدواژه‌ها = مخارج بهداشتی
تعداد مقالات: 5
3. بررسی رابطه‌ی دوسویه بین بهداشت و بهره‌وری نیروی کار در ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 95-103

رویا آل عمران؛ سید علی آل عمران