کلیدواژه‌ها = سنجه
ارزیابی شاخص های عدالت در سلامت در ایران

دوره 4، شماره1 و 2، شهریور 1391، صفحه 21-31

شریف ترکمن‌نژاد؛ امیر اشکان نصیری پور؛ محمدرضا ملکی؛ لیلا ریاحی