کلیدواژه‌ها = اورژانس
تحلیل شاخص‌های عملکردی بخش اورژانس بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت

دوره 10، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 55-66

مژگان چشمه کبودی؛ طیبه احمدی؛ روژیا نیک بزم؛ روح اله محمدی؛ شیرین زردویی گل عنبری؛ علی محمدی


زمان رسیدن به محل حادثه توسط اورژانس 115 استان گیلان در سال 1385

دوره 1، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 13-22

فردین محرابیان؛ اسماعیل کاووسی؛ جمشید محمدی؛ لاله فضل محمدی؛ سکینه محمدی