کلیدواژه‌ها = بیمارستان
تحلیل مولفه‏ های ارزیابی ذینفعان بیمارستان‏ های دانشگاه علوم پزشکی گیلان با رویکرد کیفی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 7-21

10.30495/jhm.2023.70163.11076

سیده رقیه حسنی ضیابری؛ سعید باقرسلیمی؛ مهدی همایون فر


طراحی و ارائه مدل اعتباربخشی بیمارستان‌های دولتی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 7-16

حمدالله منظری توکلی؛ نوید فاتحی راد؛ زهرا شکوه؛ مرضیه خدایی


توسعه مدل برنامه‌ریزی چند هدفه، چند دوره‌ای و چندسطحی زنجیره تامین خون

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 71-85

فاطمه معاشی ثانی؛ مصطفی حاجی آقایی کشتلی؛ یوسف قلی پور کنعانی؛ فاطمه هرسج


طراحی الگوی آسیب‌شناسی استقرار فناوری اطلاعات سبز در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 23-35

حسین کریمی؛ میلاد بخشم؛ مهدی حسین پور


ارائه مدل سواد سلامت برای بیماران فشارخون در بیمارستان قلب شهید رجایی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 103-114

زینب افشاربدر؛ بهارک شیرزاد کبریا؛ پرستو خسروی؛ فرشته کردستانی


شناسایی نقش شایستگی‌های رهبری اشتراکی در مدیریت بحران (مطالعه موردی: بیمارستان فارابی)

دوره 11، شماره4، اسفند 1399، صفحه 19-31

فاطمه شاملوی؛ بهارک شیرزاد کبریا؛ پریناز بنی سی


چالش‌های روابط ستاد دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان‌های وابسته: مورد مطالعه یکی از دانشگاه‌های مستقر در تهران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 7-18

فرید ابوالحسنی؛ آزاده سیاری‌فرد؛ لاله قدیریان؛ مژگان فرشادی؛ فاطمه رجبی


واکاوی عوامل بازاریابی تاثیرگذار بر تمایل به انتخاب یک برند بیمارستانی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 19-34

ارش دهقان؛ محمد جواد تقی پوریان؛ سهیلا نظرپور؛ مرضیه گرجی


بررسی ابعاد خودگردانی بیمارستان‌های دانشگاهی گیلان

دوره 10، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 39-54

سید علی موسی نیای زارع؛ امیراشکان نصیری پور؛ انیسه نیک روان؛ لیلا ریاحی؛ کامران حاجی نبی


تحلیل شاخص‌های عملکردی بخش اورژانس بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت

دوره 10، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 55-66

مژگان چشمه کبودی؛ طیبه احمدی؛ روژیا نیک بزم؛ روح اله محمدی؛ شیرین زردویی گل عنبری؛ علی محمدی


تاثیر آموزش سبز بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل‌کنندگی عملکرد مدیریت سبز، خلاقیت سبز و درگیری کارکنان سبز در یک بیمارستان

دوره 10، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 103-112

لیلا آندرواژ؛ ابراهیم آلبو نعیمی؛ لیلی رضایتی؛ زهرا عطف؛ ایمان قاسمی همدانی


مروری جامع بر مراقبت‌های بیمارمحور در بیمارستان

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 91-98

امیر حسین فرهادفر؛ امیراشکان نصیری پور؛ کامران حاجی نبی


بررسی عوامل اثرگذار بر روش امتیازدهی اعتباربخشی بیمارستانی در ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 47-60

لادن قدمی؛ ایروان مسعودی اصل؛ سمیه حسام؛ محمود مدیری


استفاده از روش نقشه شناختی در طراحی مدل زنجیره تامین پایدار بیمارستان‌ها در محیط فازی نوع 2

دوره 8، شماره 3، آذر 1396، صفحه 51-64

سید حبیب الله میرغفوری؛ علی مروتی شریف آبادی؛ سلیم کریمی تکلو


تأثیر به کارگیری اینترنت اشیاء بر عملکرد سازمانی حوزه سلامت (مطالعه موردی: بیمارستان شهید رجائی تهران)

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 45-62

مسعود توکلی؛ هادی رزقی شیرسوار؛ امیر اشکان نصیری پور