کلیدواژه‌ها = بیمارستان
تعداد مقالات: 72
1. طراحی و ارائه مدل اعتباربخشی بیمارستان‌های دولتی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 7-16

حمدالله منظری توکلی؛ نوید فاتحی راد؛ زهرا شکوه؛ مرضیه خدایی


3. توسعه مدل برنامه‌ریزی چند هدفه، چند دوره‌ای و چندسطحی زنجیره تامین خون

دوره 12، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 71-85

فاطمه معاشی ثانی؛ مصطفی حاجی آقایی کشتلی؛ یوسف قلی پور کنعانی؛ فاطمه هرسج


4. طراحی الگوی آسیب‌شناسی استقرار فناوری اطلاعات سبز در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی

دوره 12، شماره 1، بهار 1400، صفحه 23-35

حسین کریمی؛ میلاد بخشم؛ مهدی حسین پور


6. ارائه مدل سواد سلامت برای بیماران فشارخون در بیمارستان قلب شهید رجایی

دوره 12، شماره 1، بهار 1400، صفحه 103-114

زینب افشاربدر؛ بهارک شیرزاد کبریا؛ پرستو خسروی؛ فرشته کردستانی


7. شناسایی نقش شایستگی‌های رهبری اشتراکی در مدیریت بحران (مطالعه موردی: بیمارستان فارابی)

دوره 11، شماره4، زمستان 1399، صفحه 19-31

فاطمه شاملوی؛ بهارک شیرزاد کبریا؛ پریناز بنی سی


8. ارائه‌ی مدل غلبه بر سایش اجتماعی مسئولین بخش‌های بالینی بیمارستان‌های شهر اصفهان (پژوهش کیفی)

دوره 11، شماره3، پاییز 1399، صفحه 91-100

فاطمه نصر اصفهانی؛ فریبا کریمی؛ محمدعلی نادی


10. چالش‌های روابط ستاد دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان‌های وابسته: مورد مطالعه یکی از دانشگاه‌های مستقر در تهران

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 7-18

فرید ابوالحسنی؛ آزاده سیاری‌فرد؛ لاله قدیریان؛ مژگان فرشادی؛ فاطمه رجبی


11. واکاوی عوامل بازاریابی تاثیرگذار بر تمایل به انتخاب یک برند بیمارستانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 19-34

ارش دهقان؛ محمد جواد تقی پوریان؛ سهیلا نظرپور؛ مرضیه گرجی


12. بررسی ابعاد خودگردانی بیمارستان‌های دانشگاهی گیلان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 39-54

سید علی موسی نیای زارع؛ امیراشکان نصیری پور؛ انیسه نیک روان؛ لیلا ریاحی؛ کامران حاجی نبی


13. تحلیل شاخص‌های عملکردی بخش اورژانس بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 55-66

مژگان چشمه کبودی؛ طیبه احمدی؛ روژیا نیک بزم؛ روح اله محمدی؛ شیرین زردویی گل عنبری؛ علی محمدی


14. تاثیر آموزش سبز بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل‌کنندگی عملکرد مدیریت سبز، خلاقیت سبز و درگیری کارکنان سبز در یک بیمارستان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 103-112

لیلا آندرواژ؛ ابراهیم آلبو نعیمی؛ لیلی رضایتی؛ زهرا عطف؛ ایمان قاسمی همدانی


16. مروری جامع بر مراقبت‌های بیمارمحور در بیمارستان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 91-98

امیر حسین فرهادفر؛ امیراشکان نصیری پور؛ کامران حاجی نبی


19. بررسی عوامل اثرگذار بر روش امتیازدهی اعتباربخشی بیمارستانی در ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-60

لادن قدمی؛ ایروان مسعودی اصل؛ سمیه حسام؛ محمود مدیری


21. استفاده از روش نقشه شناختی در طراحی مدل زنجیره تامین پایدار بیمارستان‌ها در محیط فازی نوع 2

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 51-64

سید حبیب الله میرغفوری؛ علی مروتی شریف آبادی؛ سلیم کریمی تکلو


22. تأثیر به کارگیری اینترنت اشیاء بر عملکرد سازمانی حوزه سلامت (مطالعه موردی: بیمارستان شهید رجائی تهران)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-62

مسعود توکلی؛ هادی رزقی شیرسوار؛ امیر اشکان نصیری پور


25. الگوی مدیریت استراتژیک در زمان آشوب برای بیمارستان‌های دولتی

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 7-18

مهناز میرسیدی؛ نرگس دل افروز