نویسنده = انیسه نیک روان
تاثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت بر کارایی بیمارستان‌های منتخب اهواز

دوره 11، شماره4، اسفند 1399، صفحه 85-93

پرستو امیری‌فر؛ انیسه نیک روان؛ لیلا نظری منش


بررسی ابعاد خودگردانی بیمارستان‌های دانشگاهی گیلان

دوره 10، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 39-54

سید علی موسی نیای زارع؛ امیراشکان نصیری پور؛ انیسه نیک روان؛ لیلا ریاحی؛ کامران حاجی نبی