نویسنده = لیلا نظری منش
تاثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت بر کارایی بیمارستان‌های منتخب اهواز

دوره 11، شماره4، اسفند 1399، صفحه 85-93

پرستو امیری‌فر؛ انیسه نیک روان؛ لیلا نظری منش


ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی در نظام سلامت

دوره 11، شماره3، مهر 1399، صفحه 55-65

عباسعلی عسگری؛ امیراشکان نصیری پور؛ لیلا نظری منش؛ لیلا ریاحی


رابطه سیستم کنترل مدیریت با مدیریت عملکرد بیمارستان منتخب تامین اجتماعی تهران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 19-26

لیلا گودرزی؛ لیلا ریاحی؛ لیلا نظری منش


‌تاثیر توانمندی منابع انسانی بر نوآوری در خدمات درمانی بیمارستان‌های خصوصی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 69-76

مائده شریفی کوشا؛ سید جمال‌الدین طبیبی؛ لیلا نظری منش