نویسنده = صدیقه محمداسماعیل
کاربرد تلفن همراه در خدمات اطلاع‌رسانی به دانشجویان پزشکی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 7-19

صدیقه محمد اسماعیل؛ لاله جولاهی


اطلاعات پژوهشهای بالینی مبتنی بر وب: بیماریهای غدد درون ریز

دوره 4، شماره 3 و 4، اسفند 1391، صفحه 45-56

صدیقه محمداسماعیل؛ زهرا امامی