نویسنده = کامران حاجی نبی
بررسی ابعاد خودگردانی بیمارستان‌های دانشگاهی گیلان

دوره 10، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 39-54

سید علی موسی نیای زارع؛ امیراشکان نصیری پور؛ انیسه نیک روان؛ لیلا ریاحی؛ کامران حاجی نبی


برنامه‌ریزی جایگزینی تجهیزات پزشکی با استفاده از رویکرد ترکیبی SWOT-ANP-WASPAS

دوره 10، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 91-107

سهیلا مظلوم واجاری؛ ایروان مسعودی اصل؛ کامران حاجی نبی؛ لیلا ریاحی


مروری جامع بر مراقبت‌های بیمارمحور در بیمارستان

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 91-98

امیر حسین فرهادفر؛ امیراشکان نصیری پور؛ کامران حاجی نبی


رابطه الزامات سیستم اطلاعات بیمارستانی و اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 69-80

نعیمه طاهری نژاد کنی؛ سید جمال‌الدین طبیبی؛ کامران حاجی نبی