نویسنده = رسول محمدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت و روند توزیع دندانپزشکان در استان لرستان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 57-69

مریم حسن پور؛ سجاد قربانی زاده؛ زهرا اسدی پیری؛ رسول محمدی؛ ثریا نورایی مطلق