نویسنده = فاطمه معاشی ثانی
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مدل برنامه‌ریزی چند هدفه، چند دوره‌ای و چندسطحی زنجیره تامین خون

دوره 12، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 71-85

فاطمه معاشی ثانی؛ مصطفی حاجی آقایی کشتلی؛ یوسف قلی پور کنعانی؛ فاطمه هرسج