دوره و شماره: دوره 11، شماره3 - شماره پیاپی 37، پاییز 1399، صفحه 7-120 
3. شناسایی و تحلیل ذی‌نفعان سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت با استفاده از تکنیک دیمتل

صفحه 33-44

زین العابدین شیخ بگلو؛ کاوه تیمورنژاد؛ حسن گیوریان؛ یدالله عباسزاده سهرون


5. ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی در نظام سلامت

صفحه 55-65

عباسعلی عسگری؛ امیراشکان نصیری پور؛ لیلا نظری منش؛ لیلا ریاحی


7. اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت ایمنی بیمار در مراکز درمانی

صفحه 79-89

سیده شبنم عظیمی حسینی؛ نبی اله منصوری؛ رضا عزیزی نژاد؛ حسن کریم زادگان