دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 22، زمستان 1395، صفحه 7-102 
6. مطالعه تطبیقی عدالت در تامین مالی در مدل‌های بیمه سلامت

صفحه 65-73

محمد سعادتی؛ رامین رضاپور؛ ناصر درخشانی؛ مریم نقشی


8. بررسی تأثیر مؤلفه‌های مدیریت دانش بر میزان اعتماد کارکنان به فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1394)

صفحه 91-102

سعید خیاط مقدم؛ اسماعیل زمانی بیدختی؛ ابوالفضل منصوری کیا؛ محبوبه اسدی؛ مریم زارع حسینی