کلیدواژه‌ها = بیمار
تعداد مقالات: 5
1. علل انتخاب بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد جهت درمان توسط بیماران در سال 1395

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 81-90

محمد رنجبر؛ محمد امین بهرامی؛ نجمه باقیان؛ ریحانه ایزدی؛ عادل افتخاری؛ ستاره یوسف زاده


2. ارزیابی سطح روابط عمومی بیمارستان و ارتباط آن با وفاداری بیمار در بیمارستان‌های دولتی یزد و اراک

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 45-54

محمد امین بهرامی؛ محمد عقیلی؛ راضیه منتظرالفرج؛ بابک عشرتی


5. بررسی میزان افسردگی بیماران تحت درمان با همودیالیز و عوامل مؤثر بر آن

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 57-62

مرجان مردانی حموله؛ محمد محبویی؛ شاندیز مصلحی؛ الهام احسانی چیمه