نویسنده = ریحانه ایزدی
تعداد مقالات: 1
1. علل انتخاب بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد جهت درمان توسط بیماران در سال 1395

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 81-90

محمد رنجبر؛ محمد امین بهرامی؛ نجمه باقیان؛ ریحانه ایزدی؛ عادل افتخاری؛ ستاره یوسف زاده