نویسنده = محمد رنجبر
تعداد مقالات: 2
1. علل انتخاب بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد جهت درمان توسط بیماران در سال 1395

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 81-90

محمد رنجبر؛ محمد امین بهرامی؛ نجمه باقیان؛ ریحانه ایزدی؛ عادل افتخاری؛ ستاره یوسف زاده


2. عوامل پیش‌بینی‌کننده تبلیغات شفاهی مشتریان در مرکز ناباروری یزد در سال 1393

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 35-42

محمد رنجبر عزت آبادی؛ مهناز ایوگی؛ عارفه دهقانی تقتی؛ نجمه باقیان