پژوهشگر گرامی

 

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 

 


 

بدینوسیله به اطلاع  می‌رساند مجله "مدیریت بهداشت و درمان "طی مجوز شماره 700/1889 مورخ 95/12/14موفق

به دریافت رتبه علمی پژوهشی وزارت بهداشت و درمان گردید. پژوهشگران علاقمند به انتشار دستاوردهای

پژوهشی مرتبط، می توانند از طریق بخش ارسال مقاله در وب‌سایت مجله اقدام فرمایند. مقتضی است به همراه مقاله

فرم تعهد نویسندگان را از صفحه اصلی سایت مجله -قسمت اخبار و اعلانات- دانلود نموده و پس از تکمیل آنرا پیوست نمائید.

شماره جاری: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 33، پاییز 1398، صفحه 7-110 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2476-3012
شاپا الکترونیکی
2476-3020

بانک ها و نمایه نامه ها